Člen skupiny APF GROUP:
APFC/USDT
0.5662
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: USD 1,005,438 (28.6.2024)

Emise dluhopisů

Toto vydání již bylo vyprodané.

 

Společnost APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 36 měsíců a ročním výnosem 9,5 %. Celková hodnota emise činí 24,5 milionu Kč. Kč, jmenovitá hodnota dluhopisu je 50 000 Kč. Emisní lhůta pro úpis dluhopisů začíná 1. srpna 2022 a končí 31. července 2023 s možností prodloužení.

 

Pokud máte zájem, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Správu úpisu dluhopisů zajišťuje:

 

Ritter-Šťastný advokátní kancelář 
Riegrova 12
Olomouc
779 00

+420 585 229 221
[email protected]

Shrnutí popisu dluhopisů

Emitent:

APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o.
ID: 142 65 681
LEI 3157006QWVOUR1ZFO543
with registered office at Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
registered in the Commercial Register file. C 127449
registered at the Regional Court in Brno

Název dluhopisů:

Dluhopis APFCD 9,5/25

LEI:

33157006QWVOUR1ZFO543

ISIN:

CZ0003542326

Číslo účtu vydavatele:

2302134097/2010

Nominální hodnota dluhopisu:

50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma dluhopisů:

Cenné papíry v sérii

Typ dluhopisů:

Certifikované cenné papíry

Typ dluhopisů:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

1 (jeden) dluhopis

Datum vydání:

1. 8. 2021

Doba vydání:

Termín vydání pro předplatné
Dluhopisy začíná 1. srpna 2022
a vyprší 31. července 2023 s možností prodloužení.

Dodatečné období vydání:

Lze použít

Odhadovaný objem vydání:

24 500 000 Kč (dvacet pět milionů korun)

Maximální objem emise:

24 500 000 Kč (dvacet pět milionů korun)

Číslování dluhopisů:

001 to 490

Výnos:

Pevná sazba 9,5 % ročně

Datum prvního výnosového období:

1. 8. 2021

Výnosové období:

kvartální

Datum vzniku nároku na výplatu výnosů:

k 31.10., 31.1., 30.4. a 31.7. každého kalendářního roku
do doby splatnosti jmenovité hodnoty

Rozhodný den pro výplatu výnosů:

K poslednímu dni výnosového období

Datum předčasného splacení dluhopisu:

V den splatnosti výnosu

Konečné datum splatnosti:

31. 7. 2025

Rozhodný den pro splacení nominální hodnoty:

31. 7. 2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle
těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Vydavatel:

Určená provozovna:

APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o.
Riegrova 372/4, 779 00 Olomouc