Jak koupit tokeny APFC přímo z našich webových stránek?

  1. Přejděte na stránku pro zpětný odkup/výměnu a klikněte na tlačítko pro připojení peněženky.
  2. Vyberte aplikaci peněženky, ke které se chcete připojit, nebo naskenujte QR kód.
  3. Po připojení peněženky zadejte požadovanou částku do příslušného zadávacího pole. Pokud jste neprošli KYC a částka přesahuje limit, který lze použít bez KYC, budou tlačítka pro investování nahrazena nápisem "PASS KYC".
  4. Pokud jste neprošli KYC, klikněte na tlačítko "PASS KYC" a dokončete ověření totožnosti. Pokud jste tak již učinili, po zadání požadované částky můžete kliknout na tlačítko Investovat.
  5. Pokud je vaše peněženka připojena, musíte ji otevřít a potvrdit dvě transakce. První představuje schválení, druhá investování/nákup.
  6. Po potvrzení transakcí můžete peněženku odpojit od stránky webu.

Jaký je dlouhodobý cíl investic společnosti APF GROUP do půdy?

Dlouhodobým cílem společnosti je nakupovat zemědělské pozemky do vlastnictví, scelovat je do větších celků a upevňovat si tak pozici na trhu. Díky tomu můžeme efektivně ovlivňovat tržní ceny a politické rozhodování v přístupu k zemědělcům. Zároveň se snažíme suplovat instituce jako SZIF či banky, které zemědělcům šlapou na paty. Podílově vstupujeme do zemědělských společností, podílíme se na jejich provozu a poskytujeme pozemky k hospodaření za výhodných podmínek pro zemědělce. Snažíme se o logický přístup k zemědělství, který je udržitelný z dlouhodobého hlediska. 

Jak se využijí prostředky získané v rámci ICO tokenu APFC?

Prostředky jsou použity na investice do zemědělské půdy a financování projektů podporujících rozvoj zemědělské výroby, ekologických zemědělských projektů a iniciativ v oblasti udržitelnosti.

Jaké typy klientských portfolií APF GROUP spravuje?

Investice do zemědělství tradičně vyžadovaly značný kapitál. Digitální aktiva však tyto vstupní bariéry dramaticky snížila. Nyní může do zemědělského sektoru vstoupit širší spektrum investorů a užívat si plodů tohoto důležitého odvětví.

Jak skupina APF GROUP usnadňuje přímé investice do zemědělské půdy?

Klienti mohou přímo investovat a vlastnit zemědělskou půdu, přičemž likvidita investice je zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí kupní, v níž se APF GROUP zavazuje odkoupit půdu za předem stanovenou cenu na konci investičního období.

Jaká je celková hodnota klientských portfolií spravovaných společností APF GROUP?

Ke dni 31. března 2024 činila celková hodnota 831 852 977 Kč = 35 687 948 USD.