Člen skupiny APF GROUP:
APFC/USDT
0.5659
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: USD 1,005,438 (28.6.2024)

Projekt SOBŮLSKÝ GRUNT a založení společnosti APF AGRICULTURAL PRODUCTION CR s.r.o.

Projekt SOBŮLSKÝ GRUNT a založení společnosti APF AGRICULTURAL PRODUCTION CR s.r.o.

16.07.2024

Vážení klienti, v minulém roce jsme Vás informovali o zahájení spolupráce s projektem SOBŮLSKÝ GRUNT v okrese Hodonín. Jedná se o rodinnou farmu, která se zabývá extenzivním chovem hovězího dobytka. Aktuální chov představuje přes 200 kusů jalovic, mladých býků a telat. V první fázi spolupráce jsme nabídli společnosti dlouhodobé propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP pro rozšíření výměry pastvin a luk v okresech Hodonín a Uherské Hradiště. Rozšiřování propachtovaných…

Tržní kapitalizace tokenu APFC

Tržní kapitalizace tokenu APFC

15.07.2024

Vážení klienti, v rámci projektu tokenizace zemědělské půdy prostřednictvím tokenu APFC Vám tímto sdělujeme, že tržní kapitalizace (Market Cap) dosáhla hodnoty USD 21.5 mil. (500 mil. Kč). Tržní kapitalizace představuje celkovou tržní hodnotu obíhajících tokenů. Množství obíhajících tokenů (prodej prostřednictvím burzy nebo přímé prodeje)…

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

09.07.2024

Vážení klienti, Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2024 činila USD 39.659.522 (881.322.717 Kč). Ve srovnání se stavem k 31.3.2024 došlo k nárůstu celkové hodnoty o USD 2.226.138 (49.469.740 Kč) (o 5,95 %). Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření. Celková aktuální hodnota zemědělských…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

02.07.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě USD 1.325.583 (31.056.130 Kč) s celkovou výměrou 554.493 m2 (55,5 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 250 obchodů v celkové hodnotě USD 14.465.439 (338.878.603 Kč). Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

30.06.2024

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 214,9 mil. Kč. V měsíci červnu jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 43,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). Investice do zemědělských pozemků v…

Tokenizace zemědělských pozemků

Tokenizace zemědělských pozemků

24.06.2024

Vážení klienti, v rámci projektu tokenizace zemědělských pozemků zveřejňujeme předběžné výsledky hospodaření k 31.12.2023 společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. Provozní výsledek hospodaření (EBIDTA) činí 175.799 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činí 71.774 tis. Kč. Hodnota prodaných tokenů APFC za rok 2023 byla vykázána ve výši 152.812 tis. Kč. Celková netto hodnota aktiv činí 918.243 tis. Kč. Projekt tokenizace byl postupně od roku 2022 financován z vykázaného zisku společností…

Založení evropského fondu APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.

Založení evropského fondu APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.

13.06.2024

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že byl založen fond kvalifikovaných a profesionálních investorů APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.. Zahájení investiční činnosti fondu je plánováno od 1. července 2024. Fond bude působit pod privátní značkou VERDANT. Finanční prostředky získané prostřednictvím fondu budou směřovat především do České republiky na podporu českého zemědělství a nákupu zemědělské půdy. Minimální výše investice činí 100 000 EUR. Fond je harmonizován podle evropské směrnice…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

04.06.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci květnu jsme zrealizovali 44 obchodů v celkové hodnotě 32 770 472 Kč s celkovou výměrou 572 729 m2 (57,3 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 225 obchodů v celkové hodnotě 307 822 473 Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Seznam Talks

Seznam Talks

30.05.2024

Vážení klienti, rádi bychom Vás odkázali na článek zveřejněný prostřednictvím Seznam Talks. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Navázání spolupráce s projektem INVESTBAY

Navázání spolupráce s projektem INVESTBAY

27.05.2024

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že jsme navázali spolupráci s projektem INVESTBAY (investbay.com). Projekt je zaměřen na mikroinvestice do atraktivních nemovitostí. Formou crowd-owningu umožňuje klientům investovat do nemovitostí po malých částkách. O vývoji další spolupráce Vás budeme informovat. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zahájení zemědělské produkce v rámci skupiny APF GROUP

Zahájení zemědělské produkce v rámci skupiny APF GROUP

13.05.2024

Vážení klienti, v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP zahajujeme zemědělskou výrobu na zemědělské půdě ve vlastnictví skupiny APF GROUP. Zemědělská výroba bude zaměřena na udržitelné zemědělství (šetrné zemědělství) s ohledem na ekologii a klimatické změny. Odvětví zemědělské výroby, která budou realizována prostřednictvím společnosti APF ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ČR s.r.o.: - rostlinná výroba - pěstování plodin (obiloviny, pícniny, zelenina) - živočišná výroba (extenzivní chov hovězího…

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP

09.05.2024

Vážení klienti, tímto Vám představujeme další soubor zemědělských pozemků ve vlastnictví společnosti APF GROUP. Jedná se o smíšené zemědělské pozemky o celkové výměře 471 991 m² (47,2 ha) v katastrálním území Tasov nad Veličkou, okres Hodonín, které jsou evidovány jako orná půda, trvalý travní porost, ovocný sad, vodní plocha a ostatní plocha. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1392. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pásy honebních pozemků nebo rozsáhlých luk. Přístup k…

Celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP

06.05.2024

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP nyní překročila 560 ha (5 600 000 m2). Do konce roku 2024 očekáváme dosažení celkové výměry 1 200 ha. Nakoupená půda je využívána k realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými…

Založení evropského fondu kvalifikovaných a profesionálních investorů

Založení evropského fondu kvalifikovaných a profesionálních investorů

06.05.2024

Vážení klienti, v rámci plánované expanze skupiny APF GROUP na evropský trh investic si Vám dovolujeme oznámit založení fondu pro kvalifikované a profesionální investory (Notified Alternative Investment Fund). Fond APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C. se sídlem na Maltě je kombinovaný konzervativní kryptofond se zaměřením na investice do zemědělské půdy, zemědělských projektů a…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

02.05.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci dubnu jsme zrealizovali 59 obchodů v celkové hodnotě 3 790 102 USD s celkovou výměrou 1 421 628 m2 (142,2 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 181 obchodů v celkové hodnotě 11 739 356 USD. Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

02.05.2024

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30. 4. 2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Zápisu vlastnického práva do KN předchází provedení úhrad kupních cen, o nichž pravidelně informujeme…

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

27.04.2024

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1. 1. 2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 6 197 142 USD (přehled vyhledaných pohybů). Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů…

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP

26.04.2024

Vážení klienti, tímto Vám představujeme další soubor zemědělských pozemků ve vlastnictví společnosti APF GROUP. Jedná se o smíšené zemědělské pozemky o celkové výměře 305 452 m² (30,5 ha)  v katastrálním území Kněždub, okres Hodonín, které jsou evidovány jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2441. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pásy honebních pozemků nebo rozsáhlých luk.  Přístup k pozemkům je zajištěn…

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

08.04.2024

Vážení klienti, Celková hodnota klientských portfolií k datu 31. 3. 2024 činila 35 538 381 USD. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 113 861 936 Kč (o 15,86 %). Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření. Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě…

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

04.04.2024

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1. 1. 2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 5 480 217 USD (přehled vyhledaných pohybů). Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů…

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

03.04.2024

Vážení klienti, zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31. 3. 2024 ve výši 10 905 488 USD s celkovou výměrou 4 308 736 m2 (430,9 ha). Hodnota pozemků, u nichž aktuálně probíhá vkladové řízení o změně vlastnického práva, činí 4 191 973 USD (účtováno na poskytnuté zálohy). Po zápisu vlastnického práva do Katastru nemovitostí navýší uvedená hodnota celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

03.04.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci březnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 3 146 041 USD s celkovou výměrou 1 023 400 m2 (102,3 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 122 obchodů v celkové hodnotě  7 935 512 USD. Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Užitková zahrada APF Hněvotín

Užitková zahrada APF Hněvotín

30.03.2024

Vážení klienti, již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu vybudování užitkové zahrady na zakoupeném pozemku do majetku skupiny APF GROUP v k.ú. Hněvotín (okres Olomouc). Průběžný vývoj projektu můžete sledovat na FB profilu, který naleznete zde. Za realizaci projektu odpovídá projektový manažer Mgr. Jana Mičulková. Děkujeme za Vaši…

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

29.03.2024

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 29. 3. 2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

26.03.2024

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1. 1. 2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 4 408 836 USD (přehled vyhledaných pohybů). Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou…

Oficiální oznámení APF Digital Agrifund / Důležité oznámení: Vyřazení tokenu $APFC z burzy

Oficiální oznámení APF Digital Agrifund / Důležité oznámení: Vyřazení tokenu $APFC z burzy

22.03.2024

S politováním vám oznamujeme, že token $APFC bude důvodu technických problémů na straně těchto burz vyřazen z následujících burz: HitBTC, Consbit, iNDOEX, BitForex a Azbit. Toto rozhodnutí přichází po pečlivém zvážení a snaze vyřešit technické problémy, které se vyskytly. Navzdory našemu maximálnímu úsilí se však situaci dosud…

INTERNATIONAL REAL ESTATE EXPO 2024

INTERNATIONAL REAL ESTATE EXPO 2024

20.03.2024

Vážení klienti, v rámci rozšíření PR aktivit skupiny APF GROUP jsme přijali pozvání na výstavu International Real Estate EXPO 2024, které se koná 12.-13. 4. 2024 v Praze. Jedná se o první mezinárodní expo v ČR, které se soustřeďuje na spojení investorů se společnostmi, které se pohybují v nemovitostním sektoru a nabízejí vstup do tohoto sektoru. Bližší informace o výstavě naleznete zde. Děkujeme za dosavadní důvěru a těšíme se na setkání.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

15.03.2024

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1. 1. 2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 73,5 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

04.03.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci únoru jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 2 493 182 USD (58 285 802 Kč) s celkovou výměrou 985 839 m2 (98,6 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 97 obchodů v celkové hodnotě 4 808 402 USD (112 411 184 Kč). Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

29.02.2024

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1. 1. 2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 55,9 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním…

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023

13.02.2024

Vážení klienti, dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. k 31. 12. 2023. Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/ … Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2023 činí 3 739 532 USD (88 561 tis. Kč). Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 2 901 670 USD (68 690 tis. Kč). Celková hodnota netto aktiv činí 49 167 069 USD (1 163 911 tis. Kč). Daňové přiznání za…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

02.02.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci lednu jsme zrealizovali 60 obchodů v celkové hodnotě 2 285 931 USD (54 125 382 Kč) s celkovou výměrou 895 248 m2 (89,5 ha). Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

$APFC je nyní dostupný na MEXC

$APFC je nyní dostupný na MEXC

29.01.2024

Vážení klienti, úspěšně jsme zařadili $APFC na burzu MEXC. Obchodovat s ním můžete zde. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

12.01.2024

Vážení klienti, tímto Vám oznamujeme, že od 15. 1. 2024 zahajujeme ve spolupráci s DELTA investiční společnost a. s. úpis investičních akcií fondu APF GROUP CR SICAV a.s. Bližší informace k fondu naleznete na této stránce. Finanční prostředky budou sloužit k investicím založeným na financování zemědělských podnikatelů, k majetkovým účastem na zemědělských podnikatelích a k nákupu zemědělských pozemků v rámci České republiky. Strategie nákupu zemědělských pozemků do vlastnictví fondu bude…

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

12.01.2024

Vážení klienti, zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31 .12. 2023 ve výši 9 192 877 USD (217 675 643 Kč) s celkovou výměrou 3 847 109 m2 (384,7 ha). Děkujeme tímto za Vaši důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

08.01.2024

Vážení klienti, celková hodnota klientských portfolií k datu 31. 12. 2023 činila 717 991 041 Kč. V porovnání se stavem k 30. 9. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 105 950 060 Kč (o 17,31 %). Meziroční nárůst celkové hodnoty činil 322 488 756 Kč, což je 81,54 %! Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření. Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 900 mil. Kč.

Aktualizace struktury výnosů skupiny APF GROUP

Aktualizace struktury výnosů skupiny APF GROUP

05.01.2024

Vážení klienti, na stránce Výsledky hospodaření naleznete aktualizovaný přehled struktury výnosů skupiny APF GROUP platný od 1. 1. 2024. Jednotlivé typy výnosů slouží ke krytí finančních nákladů spojených s pořízením investic (především zemědělských pozemků) do majetku skupiny APF GROUP a financování provozu jednotlivých…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

02.01.2024

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme realizovali 28 obchodů v celkové hodnotě 1 302 815 USD (29 284 133 Kč) s celkovou výměrou 480 799 m2 (48,1 ha). Za rok 2023 jsme celkově zrealizovali 471 obchodů v celkové hodnotě  17 331 046 USD (389 559 844 Kč). Celkový počet obchodů se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 101 obchodů (meziroční nárůst o 27,3 %), celková hodnota obchodů vzrostla o 8 353 642 USD (187 769 598 Kč), což představuje…

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

31.12.2023

Vážení klienti, v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. V měsíci listopadu a prosinci jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 2,72 milionu USD (61,4 mil. Kč). (přehled vyhledaných pohybů). Děkujeme Vám tímto za dosavadní důvěru a spolupráci.

PF 2024

PF 2024

19.12.2023

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho spokojenosti v nadcházejícím roce!

Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

14.12.2023

Vážení klienti, společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nechala vypracovat nezávislou analýzu stanovení obvyklé výše ručitelského poplatku za závazky společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (solidární ručení firem skupiny APF GROUP). Analýzu zpracovala společnost UNCHAINED Analytics s.r.o. Na základě této analýzy byl stanoven rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. jakožto dlužníka. Výsledek ratingu tímto zveřejňujeme. Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

01.12.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci listopadu jsme zrealizovali 39 obchodů v celkové hodnotě 1 281 361 USD (30 038 967 Kč) s celkovou výměrou 522 530 m2 (52,3 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 443 obchodů v celkové hodnotě 15 368 157 USD (360 275 711 Kč). Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

30.11.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30. 11. 2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a podporu.

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB

24.11.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme, že společnost APF GROUP CR SICAV a.s. byla ke dni 23. 11. 2023 zapsána do seznamu regulovaných subjektů ČNB. Dalším krokem ve spolupráci se společností DELTA investiční společnost, a.s. je zápis FKI do obchodního rejstříku. Jak již bylo oznámeno, zahájení provozu FKI je plánováno v lednu 2024. Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a důvěru.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

01.11.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci říjnu jsme zrealizovali 30 obchodů v celkové hodnotě 1 435 058 USD (33 642 077 Kč) s celkovou výměrou 349 063 m2 (34,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 404 obchodů v celkové hodnotě 14 091 061 USD (330 336 744 Kč). Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP

Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP

01.11.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 207 kupních smluv v celkové hodnotě 8 475 107 USD (198 681 940 Kč). Zároveň také zveřejňujeme přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 31. 10. 2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti

23.10.2023

Vážení klienti, změna názvu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byla provedena. Nový název společnosti je APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. Ostatní skutečnosti zůstávají beze změny. Změna názvu společnosti byla realizována v souvislosti s připravovanými legislativními změnami zákona o investičních společnostech a investičních fondech a tímto odráží požadavky připravované novelizace ZISIF. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Podpora českých zemědělských podnikatelů

Podpora českých zemědělských podnikatelů

17.10.2023

Vážení klienti, v souvislosti se založením fondu kvalifikovaných investorů (FKI) a zahájením jeho činnosti v lednu 2024 Vás informujeme o připravovaných projektech podpory českých zemědělských podnikatelů prostřednictvím tohoto fondu. Základní investiční strategie FKI byla obecně popsána dříve. Tímto upřesňujeme jednotlivé projekty: 1) finanční podpora českých zemědělských podnikatelů (soukromě hospodařící rolníci a zemědělské společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou – rostlinná a…

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

10.10.2023

Vážení klienti, Celková hodnota klientských portfolií k datu 30. 9. 2023 činila 612 040 981 Kč. V porovnání se stavem k 30. 6. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 66 206 454 Kč (o 12,12 %). Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/. Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 750 mil. Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

05.10.2023

Vážení klienti, Rádi bychom Vás tímto informovali o parametrech zakládaného fondu kvalifikovaných investorů (FKI). 1) Název společnosti: APF GROUP SICAV CR a.s. 2) Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 9 a § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tedy je investičním fondem s právní osobností, jejímž jediným členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

02.10.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci září jsme zrealizovali 70 obchodů v celkové hodnotě 56 978 338 Kč s celkovou výměrou 1 020 567 m2 (102,1 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 374 obchodů v celkové hodnotě 296 694 667 Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30. 9. 2023

Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30. 9. 2023

02.10.2023

Vážení klienti, tímto zveřejňujeme předběžné výnosy společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30. 9. 2023 v souladu se strukturou výnosů skupiny APF GROUP: 1) provize, správní odměny a poplatky – 52 562 905 Kč … 2) odměny za uzavření opčních smluv – 5 021 592 Kč … 3) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů – 701 557 Kč … 4) ostatní finanční výnosy (přefakturace finančních nákladů) – 31 247 241 Kč … 5) výnosy z prodeje aktiv (převzatá aktiva) – 383 527 661 Kč … Příjem z uhrazených pohledávek za rok…

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

24.09.2023

Vážení klienti, jak jsme Vás již informovali, skupina APF GROUP zahájila proces založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je registrován v seznamu vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). FKI je investičním nástrojem určeným pro kvalifikované investory (od 1 mil. Kč). Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot: • zemědělská půda, a to…

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

24.09.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 179 kupních smluv v celkové hodnotě 169 130 171 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

01.09.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 157 kupních smluv v celkové hodnotě 147 436 941 Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

01.09.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci srpnu jsme zrealizovali 51 obchodů v celkové hodnotě 75 528 378 Kč s celkovou výměrou 1 365 699 m2 (136,6 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 304 obchodů v celkové hodnotě 239 716 329 Kč. Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že celková historická hodnota prodaných pozemků prostřednictvím našeho Portfolio manažera přesáhla 1 miliardu Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

25.08.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 137 kupních smluv v celkové hodnotě 125 321 089 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

04.08.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 122 kupních smluv v celkové hodnotě 115 313 114 Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

01.08.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červenci jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 19 201 036 Kč s celkovou výměrou 309 530 m2 (30,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 253 obchodů v celkové hodnotě 164 187 951 Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o připravovaném projektu pro držitele tokenů APFC

Informace o připravovaném projektu pro držitele tokenů APFC

31.07.2023

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o připravovaném projektu pro držitele tokenů APFC. Ve spolupráci s mateřskou společností APF AGRICULTURAL INVESTMENT LTD. budou moci držitelé tokenů APFC zakoupený token APFC využít na vybraných burzách (Bitmart, CoinW, BitForex, P2B, Latoken, HitBTC atd.) k reálným investicím do zemědělské půdy (produkty skupiny APF GROUP - IZP, DIZP, IP atd.). Pro reálné investice bude využita zemědělská půda ve vlastnictví APF GROUP. Více informací o reálných…

Informace o celkové hodnotě aktiv hlavních společností APF GROUP

Informace o celkové hodnotě aktiv hlavních společností APF GROUP

31.07.2023

Vážení klienti, v souladu s investiční strategií skupiny APF GROUP je token APFC kryt celkovou hodnotou aktiv skupiny APF GROUP. Rádi bychom Vás informovali o celkové hodnotě aktiv hlavních společností APF GROUP. Celková čistá hodnota aktiv společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. činí 440 988 tis. Kč. Celková čistá hodnota aktiv společnosti Agrární půdní fond s.r.o. činí 446 667 tisíc Kč. Skutečná tržní hodnota plně zředěného kapitálu činí 43 704 592 USD (dle CMC a CG). Děkujeme za Vaši…

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

29.07.2023

Vážení klienti, v rámci transparentnosti si Vám dovolujeme prezentovat jeden z mnoha souborů zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP. Jedná se o soubor 7 zemědělských pozemků o celkové výměře 77 814 m² (7,8 ha) v katastrálním území Smržice, okres Prostějov (etnografická oblast Haná), vedených jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 921. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a…

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

25.07.2023

Vážení klienti, celková hodnota klientských portfolií k datu 30. 6. 2023 činila 545 834 527 Kč. V porovnání se stavem k 31. 3. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 92 098 917 Kč (o 20,30 %). Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/. Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 650 mil. Kč. Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

10.07.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze BitMart. https://www.bitmart.com/trade/en-US?layout=pro&theme=dark&symbol=APFC_USDT  … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

10.07.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze CionW. https://www.coinw.com/frontSpot/spottrade?symbol=1409 … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

04.07.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 115 kupních smluv v celkové hodnotě 111 120 969 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

04.07.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červnu jsme realizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 16 183 863 Kč s celkovou výměrou 288 639 m2 (28,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 221 obchodů v celkové hodnotě 144 986 915 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

04.07.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze IndoEx. https://indoex.io/trade/APFC_USDT/ … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

01.07.2023

Vážení klienti, dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. k 31. 12. 2022. Základní informace naleznete: https://apfdigitalagrifund.com/en/economic-results/  … Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 30 910 tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 30 912 tis. Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 440 988 tisíc Kč. Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30. červnu 2023.

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

01.07.2023

Vážení klienti, dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022. Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/ … Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 147 070 tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 152 983 tis. Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 446 667 tis. Kč. Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30. červnu 2023. Zprávu auditora…

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

27.06.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze BitForex. https://bitforex.com/en/spot/apfc_usdt/ … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

22.06.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze LATOKEN. https://latoken.com/exchange/APFC_USDT/ … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

22.06.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 99 kupních smluv v celkové hodnotě 101 537 731 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

20.06.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze AZBIT. https://azbit.com/exchange/APFC_USDT/ … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

17.06.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze Coinsbit. https://coinsbit.io/trade_classic/APFC_USDT … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Investiční strategie APF GROUP

Investiční strategie APF GROUP

16.06.2023

Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto informovali o investiční strategii APF GROUP. APF GROUP je rodinná společnost zabývající se především investicemi do zemědělské půdy v České republice. V současné době vlastníme zemědělskou půdu v celkové hodnotě převyšující 100 milionů Kč. Nákup pozemků probíhá průběžně na základě předem stanovených parametrů (lokalita, výměra, umístění pozemku v katastrálním území, kvalita pozemku, podmínky pronájmu, další právní náležitosti). Dlouhodobým cílem je…

Napsali o nás

Napsali o nás

15.06.2023

Vážení klienti, níže uvádíme odkaz na článek zveřejněný na portálu COINTELEGRAPH, který informuje o našem projektu. Celý text naleznete v: https://cointelegraph.com/press-releases/apf-digital-agrifund-cr-revolutionizing-agriculture-investments-with-apf-coin-apfc?fbclid=IwAR2cHXCa0sgfPkof3t6BLjkiJ5-HLEmHjmSNkGvdxUz3neRLG1U7-RsgtUQ  … Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Zahájení procesu scelování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Zahájení procesu scelování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

12.06.2023

Vážení klienti, v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP zahajujeme proces scelování pozemků ve vybraných lokalitách. Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých…

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

Zahájení obchodování s naším tokenem APFC

06.06.2023

Vážení klienti, tímto Vás informujeme o zahájení obchodování s naším tokenem APFC na kryptoměnové burze P2B. https://p2pb2b.com/trade/APFC_USDT/ … Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech

Informace o realizovaných nákupech

06.06.2023

Vážení klienti, aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 95 kupních smluv v celkové hodnotě 97 179 378 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Soutěž v obchodování HitBTC

Soutěž v obchodování HitBTC

05.06.2023

Vážení obchodníci, ve spolupráci s kryptoměnovou burzou HitBTC jsme pro vás připravili soutěž o celkové peněžní výhru ve výši 11 000 USDT. Podmínky soutěže naleznete na adrese: https://hitbtc.com/trading-contest/166 … Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Závěrečná fáze listování tokenu APF Coin (APFC) na burzu P2B

Závěrečná fáze listování tokenu APF Coin (APFC) na burzu P2B

05.06.2023

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali o tom, že se nacházíme v závěrečné fázi listování tokenu APF Coin (APFC) na kryptoměnovou burzu P2B. O zahájení obchodování s naším tokenem APFC vás budeme informovat. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Nový produkt Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

Nový produkt Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

03.06.2023

Vážení klienti, na základně investiční strategie skupiny APF GROUP a v souladu s požadavky klientů přinášíme nový produkt pro konzervativně založené klienty. Jedná se o produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice (IZPKI), jehož podmínky naleznete v nabídce Produkty. Věříme, že tímto vyhovíme i striktním požadavkům konzervativních klientů včetně odpovídajícího zajištění investice (reálné vlastnictví pozemků). V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

02.06.2023

Vážení klienti, již dříve jsme Vás informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky za rok 2022 majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Nyní přinášíme také výsledky o realizovaných obchodech samotné skupiny APF GROUP za rok 2022. V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 9 662 410 Kč s hrubým ziskem 3 008 054 Kč (45,20 % z nákupních cen). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly použity na další nákup pozemků do majetku skupiny APF GROUP a splacení…

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

01.06.2023

Vážení klienti, přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci květnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 20 953 593 Kč s celkovou výměrou 379 957 m2 (38 ha). Od ledna 2023 jsme zrealizovali celkem 189 obchodů v celkové hodnotě 128 803 052 Kč. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019

31.05.2023

Vážení klienti, tímto odpovídáme na časté dotazy k výsledným hrubým ziskovostem z realizovaných obchodů se zemědělskými pozemky, které mají sloužit ke krytí klientských výnosů v rámci reálných investic, popřípadě správy peněžních prostředků. Často jsme dotazováni, jak je možné nabídnout zhodnocení investice 12 % p.a. a vyšší a udržet celý investiční model dlouhodobě ziskový. Pro získání základní představy, jak může vypadat aktivní obchodování se zemědělskými pozemky, dokládáme příklady…

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby

31.05.2023

Vážení klienti, v souladu s firemní hodnotou Transparentnost tímto zveřejňujeme výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Vykazované výsledky jsou z období před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (25. května 2020) a následné transformace aktivit fyzické osoby do právnické osoby do konce roku 2022. Všechny daňové povinnosti z minulých let byly uhrazeny. Příjmy z podnikání pocházejí z realitní činnosti (realitní zprostředkování a nákup a prodej zemědělských…

Informace o realizovaných obchodech

Informace o realizovaných obchodech

31.05.2023

Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby za rok 2022. V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 6 928 200 Kč s hrubým ziskem 2 025 874 Kč (29,24 %). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly vloženy do majetku skupiny APF GROUP. Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Užitková zahrada APF Hněvotín

Užitková zahrada APF Hněvotín

25.05.2023

Vážení klienti, již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu realizace užitkové zahrady v obci Hněvotín (okres Olomouc). Průběžné informace budeme zveřejňovat prostřednictvím FB profilu. Za realizaci projektu odpovídá projektová manažerka Mgr. Jana Mičulková. Kontakt naleznete na naší webové stránce a na FB profilu. FB profil: https://www.facebook.com/apfzahradahnevotin/ … Děkujeme za Vaši spolupráci a důvěru.

Svěřenský fond APF GROUP TRUST

Svěřenský fond APF GROUP TRUST

24.05.2023

Vážení klienti, již dříve jsme avizovali založení rodinného svěřenského fondu APF GROUP TRUST. Ke dni 22. 5. byl APF GROUP TRUST, soukromý svěřenský fond, Krajským soudem v Brně zapsán do evidence svěřenských fondů. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření

22.05.2023

Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto informovali o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31. 12. 2022. Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/ … Daňová přiznání společností ve skupině APF GROUP budou podána k 30. 6. 2023. Po provedení auditu účetních závěrek zveřejníme zprávu auditora a konsolidované výsledky skupiny APF GROUP. Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Investiční strategie skupiny APF GROUP

Investiční strategie skupiny APF GROUP

22.05.2023

Vážení klienti, Rádi bychom Vás tímto informovali o investiční strategii jednotlivých společností v rámci skupiny APF GROUP, které byly zapsány do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF (alternativní fond). 1) Agrární půdní fond s.r.o. • časový horizont: střednědobý a dlouhodobý … • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení…

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1. 6. 2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1. 6. 2023

22.05.2023

Vážení klienti, Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 6. 2023 vstupují v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro reálné produkty (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava VOP, jak již bylo uvedeno, spočívá v nastavení výše minimálního zajištěného výnosu (MZV), který je součástí budoucí kupní…

Information on purchases made

Information on purchases made

19.05.2023

Dear Clients, we hereby update the information about the purchases of agricultural land owned by APF GROUP companies. Since 1 January 2023, we have concluded 90 purchase contracts with a total value of CZK 88,903,175. Thank you for your trust and cooperation so far.

Notice to APF Coin (APFC) holders

Notice to APF Coin (APFC) holders

17.05.2023

Dear Clients, If you have purchased our APFC token through the HitBTC cryptocurrency exchange, we would like to inform you about additional services associated with holding APFC. 1) In cooperation with the cryptocurrency exchange HitBTC we have prepared the possibility of fixing and staking APFC under the given conditions: • a) 12 months fixation - staking 15% p.a. • b) Fixation 24 months - staking 17% p.a. • c) 36 months fixation - staking 18% p.a. • d) Fixation 48 months - staking 20% p.a.

We have successfully added $APFC to our platform

We have successfully added $APFC to our platform

15.05.2023

Dear Clients, We have successfully added $APFC to our platform. APF Coin ( $APFC ) is a token on Ethereum blockchain. Trade $APFC against $USDT here: hitbtc.com/apfc-to-usdt … Thank you for your trust and cooperation so far.

Joint and several liability of individual companies in the APF GROUP

Joint and several liability of individual companies in the APF GROUP

15.05.2023

Dear Clients, Within the framework of the concluded obligations of individual companies in the APF GROUP (https://agrarnipudnifond.cz/en/skupina-apf/), we apply the principle of joint and several liability for these obligations with immediate effect.  … In practice, this principle means for the creditors of each company in the APF GROUP that if a company fails to fulfil its contractual obligation towards the creditor, the creditor is entitled to call upon any other company in the APF GROUP to…

Information about purchases made

Information about purchases made

11.05.2023

Dear Clients, we hereby update the information about the purchases of agricultural land owned by APF GROUP companies. Since 1 January 2023, we have concluded 82 purchase contracts with a total value of CZK 81,147,008. Thank you for your trust and cooperation so far.

APFCoin ($APFC) is coming soon to HitBTC

APFCoin ($APFC) is coming soon to HitBTC

10.05.2023

Dear Traders, APFCoin ($APFC) is coming soon to HitBTC. The goal of the APF CRYPTO CR project is to combine the advantages of digital assets with the advantages of real investments in agricultural land. Stay tuned for updates!

New project within the APF GROUP

New project within the APF GROUP

06.05.2023

Dear Clients,  … We would like to inform you about another of our projects within the APF GROUP. We have acquired an unmaintained plot of land registered as arable land in the outskirts of the village of Hněvotín with an area of 645 m2 into the ownership of APF GROUP in May 2022. The land is situated between a development of houses and a secondary paved municipal road. A high-pressure gas pipeline runs through the plot, which does not allow to use the land as a building plot. It was fallow land…

Cooperation with the company SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Cooperation with the company SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

04.05.2023

Dear Clients, We would like to inform you that as part of the long-term investment strategy of APF GROUP, we have established cooperation with SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o., based in Sobůlky (Hodonín district). It is a family farm, which deals with extensive breeding of beef cattle. The current breeding represents over 200 heifers, young bulls and calves. In the first phase of cooperation, we offered the company a long-term lease of agricultural land owned by APF GROUP to expand the area of pastures…

Information on purchases made

Information on purchases made

03.05.2023

Dear Clients, we hereby update the information about the purchases of agricultural land owned by APF GROUP companies. Since 1 January 2023, we have concluded 73 purchase contracts with a total value of CZK 64,731,798. Thank you for your trust and cooperation so far.

Regular monthly results of client trades

Regular monthly results of client trades

03.05.2023

Dear Clients, we bring you the regular monthly results of client trades. In the month of April, we executed 54 deals with a total value of CZK 43,962,960 with a total area of 730,420 m2 (73.0 ha). Since January 2023, we have executed a total of 164 trades with a total value of CZK 107,849,459. We would also like to inform you that our Portfolio Manager has historically executed over 1,500 deals with a total value of over CZK 900 million. Thank you for your trust and cooperation so far.

Information on purchases made

Information on purchases made

10.04.2023

Dear Clients, we hereby update the information about the purchases of agricultural land owned by APF GROUP companies. Since 1 January 2023, we have concluded 47 purchase contracts with a total value of CZK 40,082,802. Thank you for your trust and cooperation so far.

Structure of client portfolios of Agrární půdní fond s.r.o.

Structure of client portfolios of Agrární půdní fond s.r.o.

05.04.2023

Dear Clients, The total value of client portfolios as of 31.3.2023 was CZK 453,735,610. Compared to 31.12.2022, the total value increased by CZK 58,233,325 (14.72%). Further information on the structure of client portfolios can be found at https://agrarnipudnifond.cz/en/vysledky-hospodareni/. Thank you for your trust and cooperation.

Financial statements of the APF GROUP

Financial statements of the APF GROUP

02.04.2023

Dear Clients, We would like to inform you that we are starting to finalize the 2022 financial statements of the individual companies in the APF GROUP. The financial statements of APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. and Agrarian Land Fund s.r.o. are subject to mandatory audits under the Accounting Act. The parent company APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. is also subject to the obligation to consolidate the financial statements for the APF GROUP. The deadline for filing…

Regular monthly results of client trades

Regular monthly results of client trades

02.04.2023

Dear Clients, we bring you the regular monthly results of client trades. In the month of March, we executed 37 deals with a total value of CZK 27,109,282 with a total area of 483,225 m2 (48.3 ha). For Q1 2023, we executed a total of 110 deals with a total value of CZK 63,886,499. Thank you for your trust and cooperation so far.

New products - real investments

New products - real investments

27.03.2023

Dear Clients, We would like to inform you about the new products of Agrární půdní fond s.r.o. within the framework of real investments. These are the products Purchase of investment land with gradual repayment of the purchase price and Real investment on agricultural land owned by the client. For more information, please refer to the Products. Thank you for your cooperation.

Modification of the General Terms and Conditions for real products from 1.6.2023

Modification of the General Terms and Conditions for real products from 1.6.2023

21.03.2023

Dear Clients, We would like to inform you that from 1.6.2023 we are preparing a major modification of the General Terms and Conditions for real products (IZP, DIZP, PDIZP, The modification will consist in setting the amount of the secured yield, which is part of the future purchase price specified in the future contract purchase agreement. So far, the amount of the secured return has been set as fixed (e.g. 12% p.a.). From 1.6.2023, the amount will be set as floating depending on the base…

New product - Individual Portfolio - Institutional and Private Investors (IPI)

New product - Individual Portfolio - Institutional and Private Investors (IPI)

21.03.2023

Dear Clients, We would like to inform you about the new products of Agrární půdní fond s.r.o. within the framework of real investments. Since 20 March, the General Terms and Conditions for the product Extended Long-Term Investment in Agricultural Land (PDIZP) and Individual Portfolio and Institutional and Private Investors (IPI) are valid. For more information, please refer to the Products menu. Thank you for your patronage and cooperation.

New product - Prolonged long-term investment in agricultural land (PDIZP)

New product - Prolonged long-term investment in agricultural land (PDIZP)

21.03.2023

Dear Clients, We would like to inform you about a new product of Agrární půdní fond s.r.o. in the framework of real investments. From 20.3. the General Terms and Conditions for the product Prolonged Long Term Investment in Agricultural Land (PDIZP) are valid. More information can be found in the Products menu. Thank you for your support and cooperation.

APF GROUP’s liquid financial reserve and purchase of agricultural land

APF GROUP’s liquid financial reserve and purchase of agricultural land

13.03.2023

Dear Clients, We hereby publish the current status of the Liquid Financial Reserve (LFR) of the companies in the APF GROUP. The amount of LFR is CZK 15,935,188. The reserve is deposited in the savings accounts of APF GROUP companies. We will disclose the amount of LFR on a monthly basis. We would also like to inform you about the purchases of agricultural land owned by APF GROUP companies. Since 1 January 2023, we have concluded 30 purchase agreements with a total value of CZK 19,278,368. Thank…

APFCD 9.5/25 bond issue sold out

APFCD 9.5/25 bond issue sold out

07.03.2023

Dear Clients, We would like to inform you that the APFCD 9.5/25 bond issue has been sold out. The sub-limit issues of the sister companies APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. and APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. are currently available. For more information please visit: www.agrarnipudnifond.cz/emise-dluhopisu/ … Thank you for your cooperation and trust.

Change of company name

Change of company name

01.03.2023

Dear Clients, We would like to inform you about the change of the name of the company APF CRYPTO CR s.r.o. The new name of the company is APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. Other facts remain unchanged. Thank you for your cooperation so far.