Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30. 11. 2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a podporu.

Informace o realizovaných nákupech