Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1. 1. 2023 jsme uzavřeli 207 kupních smluv v celkové hodnotě 8 475 107 USD (198 681 940 Kč).

Zároveň také zveřejňujeme přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 31. 10. 2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP