Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky za rok 2022 majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Nyní přinášíme také výsledky o realizovaných obchodech samotné skupiny APF GROUP za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 9 662 410 Kč s hrubým ziskem 3 008 054 Kč (45,20 % z nákupních cen). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly použity na další nákup pozemků do majetku skupiny APF GROUP a splacení úvěrového rámce u bankovní instituce.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022