Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti si Vám dovolujeme prezentovat jeden z mnoha souborů zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Jedná se o soubor 7 zemědělských pozemků o celkové výměře 77 814 m² (7,8 ha) v katastrálním území Smržice, okres Prostějov (etnografická oblast Haná), vedených jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 921. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100, 30501, 30810 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,13 Kč/m² (maximum je 20 Kč/m²). Bodová výnosnost pozemků činí 96 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

Děkujeme za Vaši dosavadní podporu a spolupráci.

Přehrát video

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP