Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nechala vypracovat nezávislou analýzu stanovení obvyklé výše ručitelského poplatku za závazky společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (solidární ručení firem skupiny APF GROUP). Analýzu zpracovala společnost UNCHAINED Analytics s.r.o.

Na základě této analýzy byl stanoven rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. jakožto dlužníka.

Výsledek ratingu tímto zveřejňujeme.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.