Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 31. 12. 2023 činila 717 991 041 Kč. V porovnání se stavem k 30. 9. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 105 950 060 Kč (o 17,31 %). Meziroční nárůst celkové hodnoty činil 322 488 756 Kč, což je 81,54 %!

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 900 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.