Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 31. 3. 2024 činila 35 538 381 USD. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 113 861 936 Kč (o 15,86 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 1 100 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.