Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 30. 6. 2023 činila 545 834 527 Kč. V porovnání se stavem k 31. 3. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 92 098 917 Kč (o 20,30 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 650 mil. Kč.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.