Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 30. 9. 2023 činila 612 040 981 Kč. V porovnání se stavem k 30. 6. 2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 66 206 454 Kč (o 12,12 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 750 mil. Kč.

Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.