Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2024 činila USD 39.659.522 (881.322.717 Kč). Ve srovnání se stavem k 31.3.2024 došlo k nárůstu celkové hodnoty o USD 2.226.138 (49.469.740 Kč) (o 5,95 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku USD 58.500.000 (1.300 mil. Kč).

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.