Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30. 9. 2023

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme předběžné výnosy společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30. 9. 2023 v souladu se strukturou výnosů skupiny APF GROUP:

1) provize, správní odměny a poplatky – 52 562 905 Kč

2) odměny za uzavření opčních smluv – 5 021 592 Kč

3) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů – 701 557 Kč

4) ostatní finanční výnosy (přefakturace finančních nákladů) – 31 247 241 Kč

5) výnosy z prodeje aktiv (převzatá aktiva) – 383 527 661 Kč

Příjem z uhrazených pohledávek za rok 2022 činil 15 300 000 Kč.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30. 9. 2023