Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB

Vážení klienti,

tímto Vás informujeme, že společnost APF GROUP CR SICAV a.s. byla ke dni 23. 11. 2023 zapsána do seznamu regulovaných subjektů ČNB.

Dalším krokem ve spolupráci se společností DELTA investiční společnost, a.s. je zápis FKI do obchodního rejstříku.

Jak již bylo oznámeno, zahájení provozu FKI je plánováno v lednu 2024.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a důvěru.

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB