Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP

Vážení klienti,

tímto Vám představujeme další soubor zemědělských pozemků ve vlastnictví společnosti APF GROUP.

Jedná se o smíšené zemědělské pozemky o celkové výměře 471 991 m² (47,2 ha) v katastrálním území Tasov nad Veličkou, okres Hodonín, které jsou evidovány jako orná půda, trvalý travní porost, ovocný sad, vodní plocha a ostatní plocha. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1392. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pásy honebních pozemků nebo rozsáhlých luk. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní nezpevněné a zpevněné komunikaci. Převažuje BPEJ 30600 (bonita půdy) pro ornou půdu. Pozemky evidované jako orná půda jsou převážně zařazeny do II. třídy ochrany. Základní cena dle vyhlášky činí 15,65 Kč/m² (maximálně 20 Kč/m²). Bodová výnosnost půdy je 81 (jedná se o velmi produktivní půdu). Pozemek je předmětem nájemní smlouvy s místním nájemcem.

Pozemek bude v následujících letech využíván k realizaci zemědělských projektů ve spolupráci s nájemcem.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP