Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 29. 3. 2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Zápisu vlastnického práva do Katastru nemovitostí předchází provedení úhrad kupních cen, o nichž pravidelně informujeme samostatně.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP