Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31. 3. 2024 ve výši 10 905 488 USD s celkovou výměrou 4 308 736 m2 (430,9 ha). Hodnota pozemků, u nichž aktuálně probíhá vkladové řízení o změně vlastnického práva, činí 4 191 973 USD (účtováno na poskytnuté zálohy). Po zápisu vlastnického práva do Katastru nemovitostí navýší uvedená hodnota celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP