Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31 .12. 2023 ve výši 9 192 877 USD (217 675 643 Kč) s celkovou výměrou 3 847 109 m2 (384,7 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a spolupráci.

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP