Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. k 31. 12. 2022.

Základní informace naleznete: https://apfdigitalagrifund.com/en/economic-results/ 

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 30 910 tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 30 912 tis. Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 440 988 tisíc Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30. červnu 2023. Zprávu auditora zveřejníme bezprostředně po ukončení auditu.

Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022