Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. k 31. 12. 2023.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2023 činí 3 739 532 USD (88 561 tis. Kč). Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 2 901 670 USD (68 690 tis. Kč). Celková hodnota netto aktiv činí 49 167 069 USD (1 163 911 tis. Kč).

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30. 6. 2024.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023