Doba čtení: 5 minut

4 způsoby, jak investovat do zemědělské půdy

Investice do zemědělské půdy je jedním z nejlepších způsobů, jak dlouhodobě zhodnotit své finanční prostředky, protože volatilita zemědělské půdy je minimální, zatímco hodnota půdy se ubírá vzestupnou trajektorií.

Investování do zemědělské půdy je však obtížný úkol, zejména pro začínající investory, kteří nemají potřebnou finanční kapacitu k přímému nákupu půdy nebo nemají čas se ponořit do regulačních překážek spojených s vlastnictvím zemědělské půdy.

Proč investovat do zemědělské půdy?

Zemědělská půda se stává stále atraktivnější investiční možností, a to z několika pádných důvodů:

1. Stabilita a odolnost

Zemědělská půda vykazuje historickou odolnost vůči volatilitě trhu, což z ní činí stabilní investiční volbu. Na rozdíl od volatilnějších aktiv má zemědělská půda tendenci poskytovat dlouhodobě konzistentní výnosy.

2. Rostoucí populace a poptávka po jídle

S neustále rostoucí světovou populací roste i poptávka po potravinách. Zemědělská půda se jako primární zdroj potravinové produkce stává kritickým aktivem pro uspokojení této poptávky.

3. Zajištění proti inflaci

Zemědělská půda je hmotné aktivum a její hodnota má tendenci růst s inflací. To z ní dělá účinnou pojistku proti oslabujícímu vlivu inflace na kupní sílu peněz.

4. Výhody diverzifikace

Zahrnutí zemědělské půdy do investičního portfolia zajišťuje diverzifikaci a snižuje celkové riziko. Méně koreluje s tradičními finančními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy, a nabízí tak způsob, jak vyvážit portfolio.

5. Stabilní tok příjmů

Těm, kteří zemědělskou půdu vlastní, přináší její pronájem zemědělcům stabilní příjem z pronájmu. To může zajistit spolehlivý a pasivní tok příjmů, zejména v obdobích ekonomické nejistoty.

6. Dlouhodobé zhodnocení kapitálu

Nabídka zemědělské půdy je omezená a v mnoha regionech se potýká s problémy v důsledku urbanizace a obav o životní prostředí. Limitovaná nabídka ve spojení s rostoucí poptávkou může vést k dlouhodobému zhodnocení kapitálu.

7. Environmentální a sociální dopad

Investice do zemědělské půdy umožňuje jednotlivcům podporovat udržitelné zemědělské postupy. Mnoho investorů přitahuje pozitivní environmentální a sociální dopad, který mohou odpovědné zemědělské investice přinést.

8. Globální ekonomické trendy

S růstem rozvíjejících se ekonomik se zvyšuje poptávka po zemědělských produktech. Investování do zemědělské půdy v regionech s rozvíjejícím se zemědělským sektorem může těchto globálních ekonomických trendů využít.

Jak investovat do zemědělské půdy

1. Přímé vlastnictví půdy

Výhod vlastnictví půdy je celá řada. Předně nabízí vlastnictví půdy svému majiteli jistotu a klid. Půda jako taková je dlouhodobý hmotný majetek, který je odolný vůči opotřebení a není na něm nic, co by se dalo ukrást nebo rozbít. Je to vzácný zdroj, který lze vlastnit za malé náklady a nepotřebuje velkou údržbu. Jinými slovy, je to relativně pasivní investice. Vzhledem k tomu, že většina investorů do nemovitostí se soustředí na investice do komerčních a nájemních nemovitostí, je na trhu s pozemky poměrně omezená konkurence, přesto je však třeba znát podrobnosti trhu a mít k dispozici velkou finanční částku.

2. Investiční fond zemědělských nemovitostí (REIT)

Organizace, která vlastní, spravuje nebo financuje nemovitosti přinášející příjem, se nazývá realitní investiční fond (REIT).

REIT, které jsou založeny na principu podílových fondů, sdružují peníze více investorů. Jednotliví investoři mohou nyní profitovat z investic do nemovitostí, aniž by sami museli nemovitosti spravovat nebo kupovat.

Obecně se REIT zaměřují na určité odvětví nemovitostí, jako je například zemědělská půda. Přesto existují diverzifikované realitní investiční fondy (REITy), které mohou do svých portfolií zahrnovat různá nemovitostní aktiva.

3. Platformy pro crowdfunding v zemědělství

Jak fungují crowdfundingové platformy pro zemědělství? Na crowdfundingových webech se investoři zaregistrují a vyberou si projekt nebo kampaň ke sponzorování. Investoři získávají buď určité pravidelné výnosy, nebo částečné vlastnictví firem v závislosti na obchodním modelu dané platformy - kapitálový, P2P nebo dokonce crowdfunding založený na darech.

Aby si naopak žadatelé o podporu získali pozornost, musí se dobře prezentovat a poskytnout podrobný popis svého projektu nebo kampaně.

Pro obě strany může být nezbytné přijmout další ověřovací opatření, aby potvrdily svou legitimitu, důvěryhodnost a výbornou úvěrovou historii.

4. Jak společnost APF zefektivňuje proces pomocí APF Coin (APFC)

Společnost APF Digital Agrifund CR s.r.o. je součástí skupiny AFG Group a nepředstavuje pouze fond pro investory do půdy, ale kompletní ekosystém, který vám umožní investovat, monitorovat, diverzifikovat vaše portfolio a získat masivní APY díky APF Coin (APFC).

Digitální mince je vytvořena jako bezpečnostní token, který je kryt skutečnou hodnotou v podobě zemědělské půdy, kterou vlastní společnosti ve skupině APF. Tímto způsobem je token imunní vůči výkyvům volatility, inflaci a scénářům pump-and-dump. Token také slouží jako vstupní brána pro využívání produktů nebo služeb skupiny APF.

Prostředky získané z investic do APF Coin poputují přímo na nákup další zemědělské půdy v České republice a dalších zemích EU, což dále upevní výnosy a udržitelnost projektu. Celkově bude existovat 250 milionů tokenů, což znamená, že se jejich hodnota bude díky nedostatku zvyšovat.

Jednou z hlavních výhod vlastnictví APF Coin je však možnost zpětného odkupu. APF zajistí zpětný odkup části nebo všech vašich tokenů za cenu, která vychází z pevných, předem stanovených podmínek. Tím je zajištěno, že vaše investice do AFPC vynese přibližně 20 % ročně.

Token APFC je zalistován na devíti kryptoburzách, jmenovitě HitBTC, Bitmart, Bitforex, Latoken, Azbit, Coinsbit, P2B, CoinW, IndoEx, a společnost plánuje v nadcházejících čtvrtletích další zalistování. Investoři mohou AFPC zakoupit také prostřednictvím OTC a poměrně brzy i cestou přímého nákupu na firemních webových stránkách.

Shrnutí

Investiční prostředí prošlo za posledních 10 let radikální proměnou. Kdo by věřil, že například Bitcoin, dosud největší kryptoměna, zažije explozi a vytvoří kolem sebe celé odvětví?

Kryptoměny však dokázaly proniknout i do tradičních sektorů a skupina APF se domnívá, že zemědělství je pro inovace skvělým místem. APF Digital Agrifund je progresivní inovační fond, který může změnit vývoj investic do zemědělské půdy.

Více informací o našich investičních možnostech najdete na https://apfdigitalagrifund.com/cs/finance/.