Investiční strategie APF GROUP

Vážení klienti,

rádi bychom Vás tímto informovali o investiční strategii APF GROUP. APF GROUP je rodinná společnost zabývající se především investicemi do zemědělské půdy v České republice. V současné době vlastníme zemědělskou půdu v celkové hodnotě převyšující 100 milionů Kč. Nákup pozemků probíhá průběžně na základě předem stanovených parametrů (lokalita, výměra, umístění pozemku v katastrálním území, kvalita pozemku, podmínky pronájmu, další právní náležitosti). Dlouhodobým cílem je postupné scelování pozemků v jednotlivých lokalitách do celých půdních bloků určených k zemědělskému využití ve spolupráci s jednotlivými pachtýři (zemědělci a zemědělskými společnostmi).

Zároveň nabízíme klientům možnost přímé investice do zemědělské půdy formou reálné investice, kdy je klient vlastníkem půdy po celou dobu trvání investice. Likvidita této investice je zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí kupní, na jejímž základě se zavazujeme, že na konci doby investice pozemek od klienta odkoupíme za předem stanovenou budoucí kupní cenu. U reálných investic klademe důraz na zajištění a důsledný výběr pozemků, které tvoří portfolio každého klienta. V současné době spravujeme klientská portfolia zemědělské půdy v celkové hodnotě přesahující 450 milionů Kč. U pozemků v hodnotě 180 milionů Kč jsme zajistili zpětný odkup společností APG GROUP na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

V rámci dlouhodobé strategie APF GROUP zakládáme fond kvalifikovaných investorů, který se primárně zaměří na investice do zemědělské půdy v České republice a sekundárně na financování projektů podporujících rozvoj zemědělské výroby v jednotlivých lokalitách. Projekty se budou orientovat na investice do zemědělské prvovýroby (rostlinná a živočišná výroba), financování běžných provozů, ekologických zemědělských projektů (zemědělství budoucnosti) a projektů podporujících udržitelnost a soběstačnost zemědělství s důrazem na ochranu krajiny. 

Finanční prostředky získané prostřednictvím ICO (Initial Coin Offering) tokenu APFC budou použity v souladu s dlouhodobou strategií společnosti APF GROUP a v budoucnu nabídnou klientům možnost podílet se na konkrétních projektech. Zároveň může projekt APFC představovat alternativu pro další zemědělské investory z jiných zemí a kontinentů, která jim umožní zajistit financování jejich projektů.

Děkujeme vám za vaši podporu a důvěru.

Investiční strategie APF GROUP