Podpora českých zemědělských podnikatelů

Vážení klienti,

v souvislosti se založením fondu kvalifikovaných investorů (FKI) a zahájením jeho činnosti v lednu 2024 Vás informujeme o připravovaných projektech podpory českých zemědělských podnikatelů prostřednictvím tohoto fondu.

Základní investiční strategie FKI byla obecně popsána dříve.

Tímto upřesňujeme jednotlivé projekty:

1) finanční podpora českých zemědělských podnikatelů (soukromě hospodařící rolníci a zemědělské společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou – rostlinná a živočišná produkce) na úrovni provozu a investic

2) financování a podpora zemědělských startupů (časově omezené majetkové účasti)

3) spolupráce při emitování firemních dluhopisů a jejich distribuce a nákup

4) dlouhodobé propachtování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

5) podpora při nákupu, prodeji a směně zemědělských pozemků (scelování pozemků)

Důraz při realizaci projektů budeme klást na udržitelné zemědělství, ochranu krajiny a ekologické aspekty zemědělství.

O dalším krocích Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Podpora českých zemědělských podnikatelů