Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme realizovali 28 obchodů v celkové hodnotě 1 302 815 USD (29 284 133 Kč) s celkovou výměrou 480 799 m2 (48,1 ha). Za rok 2023 jsme celkově zrealizovali 471 obchodů v celkové hodnotě  17 331 046 USD (389 559 844 Kč). Celkový počet obchodů se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 101 obchodů (meziroční nárůst o 27,3 %), celková hodnota obchodů vzrostla o 8 353 642 USD (187 769 598 Kč), což představuje meziroční nárůst 93,1 %!

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů