Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby

Vážení klienti,

v souladu s firemní hodnotou Transparentnost tímto zveřejňujeme výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby.

Vykazované výsledky jsou z období před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (25. května 2020) a následné transformace aktivit fyzické osoby do právnické osoby do konce roku 2022. Všechny daňové povinnosti z minulých let byly uhrazeny. Příjmy z podnikání pocházejí z realitní činnosti (realitní zprostředkování a nákup a prodej zemědělských pozemků).

Základ daně (řádek 55 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob):

2018: 495 069 Kč

2019: 3 664 524 Kč

2020: 2 392 695 Kč

2021: 990 145 Kč

2022: 2 214 400 Kč

Uvedené příjmy po zdanění sloužily k financování založení a rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. V roce 2021 a 2022 byly příjmy z podnikání fyzické osoby zcela převedeny do právnické osoby. Tímto odpovídáme na častou otázku, odkud se vzaly finance na rozvoj společnosti a zda byly obchody se zemědělskými pozemky ziskové již před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby