Zahájení zemědělské produkce v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP zahajujeme zemědělskou výrobu na zemědělské půdě ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Zemědělská výroba bude zaměřena na udržitelné zemědělství (šetrné zemědělství) s ohledem na ekologii a klimatické změny.

Odvětví zemědělské výroby, která budou realizována prostřednictvím společnosti APF ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ČR s.r.o.:

- rostlinná výroba - pěstování plodin (obiloviny, pícniny, zelenina)

- živočišná výroba (extenzivní chov hovězího dobytka)

- pěstování vinné révy (zakládání a provozování vinic, vinařství)

Výnosy z prodeje tokenu APFC budou i nadále využívány na nákup zemědělské půdy a financování zemědělských činností v rámci skupiny APF GROUP.

O realizaci konkrétních zemědělských projektů vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a spolupráci.

Zahájení zemědělské produkce v rámci skupiny APF GROUP