Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP

Vážení klienti,

tímto Vám představujeme další soubor zemědělských pozemků ve vlastnictví společnosti APF GROUP.

Jedná se o smíšené zemědělské pozemky o celkové výměře 305 452 m² (30,5 ha)  v katastrálním území Kněždub, okres Hodonín, které jsou evidovány jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2441. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pásy honebních pozemků nebo rozsáhlých luk.  Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní nezpevněné a zpevněné komunikaci. Převažující BPEJ 32411 (bonita půdy). Pozemek je zařazen převážně do IV. třídy ochrany. Základní cena dle vyhlášky činí 8,79 Kč/m2 (maximálně 20 Kč/m2). Bodová výnosnost pozemku je 57 (jedná se o málo produkční půdu). Pozemek je předmětem nájemní smlouvy s místním nájemcem.

Pozemek bude v následujících letech využíván k realizaci zemědělských projektů ve spolupráci s nájemcem.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Zemědělská půda ve vlastnictví společnosti APF GROUP