Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

změna názvu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byla provedena.

Nový název společnosti je APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Ostatní skutečnosti zůstávají beze změny.

Změna názvu společnosti byla realizována v souvislosti s připravovanými legislativními změnami zákona o investičních společnostech a investičních fondech a tímto odráží požadavky připravované novelizace ZISIF.

Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Změna názvu společnosti